Mlynský náhon, o. z.

Máme ambíciu obnoviť Mlynský náhon v jeho pôvodnom koryte a vytvoriť biokoridor pozdĺž celého vodného toku s mestotvornými, enviromentálnymi a spoločenskými funkciami.

Aj vďaka Vám a Vašej podpore môžeme spolu tento zámer uskutočniť.

Aby bolo mesto miestom, kde chceme žiť.

Jednorazovo
Mesačne
10€
20€
30€
50€
10€
15€
20€
30€

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania DARUJME.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje a zašleme Vám aj informačný mail o dare. Ďakujeme!

Darca zároveň berie na vedomie, že poskytuje finančný dar bez protihodnoty a teda na platobnú operáciu sa nevzťahujú možnosti reklamácie platby ako pri nákupe služieb a tovarov.