Mlynský náhon, o. z.

Občianske zduženie Mlynský náhon, o. z. má ambíciu obnoviť Mlynský náhon v jeho pôvodnom koryte a vytvoriť biokoridor pozdĺž celého vodného toku s mestotvornými, enviromentálnymi a spoločenskými funkciami. Aj vďaka Vám a Vašej podpore môžeme spolu tento zámer uskutočniť. Aby bolo mesto miestom, kde chceme žiť.

1. Môj dar

Výška pravidelného daru / mesiac
€/m
Ďakujeme za Vašu pravidelnú podporu, ktorá nám umožní dlhodobo a efektívne pracovať na obnove Mlynského náhonu.

2. Moje údaje

Meno *

Priezvisko *

E-mail *

3. Spôsob platby


Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania Darujme.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje. Po úspešnom prijatí daru Vám zašleme informačný email. Ďakujeme!